Κωδικός: 02.030.

Nοβοπανόβιδα

:

€4.77
ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Μ/Μ
02.035.16 3x16 1000 ΚΟΥΤΙ
02.035.18 3,5x18 1000 ΚΟΥΤΙ
02.035.20 3,5x20 1000 ΚΟΥΤΙ
02.035.25 3,5x25 1000 ΚΟΥΤΙ
02.035.30 3,5x30 1000 ΚΟΥΤΙ
02.035.35 3,5x35 1000 ΚΟΥΤΙ
02.035.40 3,5x40 1000 ΚΟΥΤΙ
02.035.50 3,5x50 500 ΚΟΥΤΙ
02.040.16 4x16 1000 ΚΟΥΤΙ
02.040.18 4x18 1000 ΚΟΥΤΙ
02.040.20 4x20 1000 ΚΟΥΤΙ
02.040.25 4x25 1000 ΚΟΥΤΙ
02.040.30 4x30 1000 ΚΟΥΤΙ
02.040.35 4x35 1000 ΚΟΥΤΙ
02.040.40 4x40 1000 ΚΟΥΤΙ
02.040.50 4x50 500 ΚΟΥΤΙ
02.040.60 4x60 500 ΚΟΥΤΙ
02.050.50 5x50 500 ΚΟΥΤΙ
02.050.60 5x60 500 ΚΟΥΤΙ
02.050.70 5x70 500 ΚΟΥΤΙ
02.050.80 5x80 500 ΚΟΥΤΙ
02.050.100 5x100 500 ΚΟΥΤΙ